محبت

سلام.بایدمحبت رااز حیوانات یادگرفت ای کاش بعضی ازماانسانها حداقل یکمی انسانیت داشتیم که بتوانیم دیگران رادر هرشرایطی درک کنیم .ای کاش اعتقادی داشتیم که یک روز از این دنیا بار سفری به دیار خالقی می بندیم که همیشه مارا تحت نظر خودش داشته.وای کاش همیشه از خدا می شد بخواهیم که خدایا ماراهیچ وقت به خودمان وانگذار.چون هرلحظه دوری از خدا مساوی است با دشمنی باخود.

/ 0 نظر / 33 بازدید