الان چه زمانی است

 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:هر گاه که امت من به پانزده خصلت آلوده شوند بلا و عقوبت بر آنها نازل خواهد شد:

1 هنگامی که سر گرم به دنیا و شوون مادی گردند.

2 و خیانت در نزد آنان غنیمت شمرده شود.

3 و زکات غرامت و ضرر به حساب آید.

4 و مرد همسر خویش را اطاعت کند .

5 و فرزند عاق مادرش گردد.

6 انسان به دوستش نیکی کند .

7در حالی که به پدرش ظلم نماید.

8 و در مساجد صداها بلند شود .

9 و مرد را به خاطر ترس از او اکرام کنند .

10 و سر پرست و زمامدار مردم  پست ترین آنها باشد.

11 و لباس حریر و ابریشم بچوشند.

12 و شراب و مسکرات بنوشند.

13 و غنا و آوازه خوان.

14  و بکار گرفتن وسایل لهو و لعب فراوان شود .

15و زمانی کهآیندگان این امت پیشینیان را لعنت کنند .

پس اگر چنین عمل کردند منتظر سه چیز باشند.

1 باد و طوفان سرخ

2 فرو رفتن به زمین

3 بیرون رفتن از صورت انسانی .

/ 0 نظر / 22 بازدید